Światowy Dzień Sprzątania Świata
s1.jpg
s2.jpg
s3.jpg
s4.jpg
s5.jpg
s6.jpg
s7.jpg
s8.jpg
s9.jpg
s10.jpg
s11.jpg
s12.jpg
s13.jpg
s14.jpg
s15.jpg
s16.jpg
s17.jpg
s18.jpg
s19.jpg
s20.jpg
Copyright 2003 - 2006spslupia1
Jak co roku braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątania świata   . Dzieci  z klas młodszych sprzątali teren wokół szkoły i przyległych do niej 
ulicach.  Uczniowie z klas IV-VI wraz ze swoimi wychowawcami zbierali śmieci w pobliskich wsiach i wzdłuż gminnych dróg. Bardzo potrzebne 
okazały się dostarczone przez pracowników gminy worki, rękawice i soczki, które gasiły pragnienie w tym ciepłym dniu. Wszyscy sprzątaliśmy 
solidnie i ani jeden śmieć nie umknął naszym oczom