Dzień Patrona Szkoły 
p1.jpg
p2.JPG
p3.JPG
p4.JPG
p5.jpg
p6.JPG
p7.JPG
p8.jpg
p9.jpg
p10.jpg
p11.jpg
p12.jpg
p13.jpg
p14.JPG
p15.JPG
p16.JPG
p17.JPG
p18.jpg
p19.jpg
p20.jpg
p21.JPG
p22.JPG
p23.JPG
p24.JPG
p25.jpg
p26.jpg
p27.JPG
p29.jpg
Slubowanie w Szkole Podstawowej 
w Sieńsku
slu1.JPG
slub2.jpg
slu3.JPG
slu4.JPG
slu5.JPG
slu6.JPG
slu7.JPG
slu8.JPG
Slubowanie w Szkole Podstawowej 
w Rożnicy 
ro1.JPG
ro2.JPG
ro3.JPG
ro4.JPG
Copyright 2003 - 2006spslupia1
W dniu 18 października  obchodziliśmy w naszej szkole  Dzień Patrona. Był  to dzień niezwykle uroczysty.  Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Gminy Słupia 
w osobach wicewójt  p. Piotr Kozieł, przewodnicząca Rady Gminy p. Anna Gregorczyk, skarbnik Gminy p. Janina Błaszczyk, radna p. Izabela Smogóra. Obecni byli
również rodzice oraz cała społeczność szkolna. Mottem tegorocznego apelu były słowa: 
 "Dzieło pracy silniejsze jest od słońca, noc go nie zaćmi, chmura nie zakryje" . 
Młodzież  uczciła Dzień Patrona recytacją wierszy poetów, których twórczość porusza  sens ludzkiego istnienia. Następnie złożono kwiaty pod tablicą i  na grobie patrona
Ślubowanie uczniów klas pierwszych    w  Szkole  Podstawowej im. Z. Kopra w Słupi
Tradycją stało się , iż w tym dniu również klasy pierwsze składają swoje pierwsze  ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostają przyjęte  w poczet społeczności uczniowskiej. 
Był to bardzo wyjątkowy dzień  dla pierwszaków i dlatego został on starannie przygotowany. Wychowawca klasy p. Teresa Piotrowska zadbała  o to, aby każde dziecko 
mogło odnieść swój sukces. Dlatego też pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne przed tak szeroką publicznością, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna.  Tu najbardziej wzruszającą  chwilą dla pierwszaków a także dla wszystkich obecnych 
był sam akt ślubowania. A ślubowali, iż będą dbać o honor i dobre imię klasy i szkoły, będą sumiennie wypełniać  uczniowskie obowiązki, będą kochać swoją Ojczyznę. 
Po tych słowach nastąpiła uroczysta ceremonia pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im Zbigniewa Kopra w Słupi, którą to przeprowadziła 
dyrekcja szkoły. Uwieńczeniem dnia było wręczenie pamiątkowych dyplomów i  wspólne zdjęcie. Dzieci otrzymały również słodycze ufundowane przez pracowników 
Urzędu Gminy, za które serdecznie dziękują oraz  rożki obfitości  przygotowane przez rodziców. Mamy nadzieję, że ten ważny moment na długo pozostanie w pamięci 
każdego ucznia.