DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
n1.jpg
n2.jpg
n3.jpg
n4.jpg
n5.JPG
n6.jpg
n7.JPG
n8.JPG
n9.jpg
n10.jpg
n11.jpg
n12.jpg
n13.JPG
n14.JPG
n15.jpg
n16.JPG
n17.JPG
n18.JPG
n19.JPG
n20.JPG
n21.JPG
n22.JPG
n23.JPG
n24.JPG
Copyright 2003 - 2006spslupia1
Dzień  Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października. W ten dzień przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. 
W Polsce jest to święto wszystkich pracowników oświaty i w każdej szkole organizowane są uroczyste apele. W naszej szkole uroczysta akademia odbyła się 13 października. Wśród  zaproszonych gości 
byli  przedstawiciele Urzędu Gminy, Biura Obsługi Szkół, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Pierwszym punktem  programu była część artystyczna
poprowadzona przez   naszego polskiego wieszcza  Adama Mickiewicza - oczywiście to uczeń występujący w przebraniu. Tu młodzież szkolna złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, 
podziękowała nauczycielom za trud włożony w wychowanie i nauczanie. Swoją wdzięczność wyrazili poprzez wiersze, piosenki, inscenizacje oraz tańce. Nie zabrakło również kwiatka. Następnie głos 
zabrał dyrektor szkoły, który w swoim imieniu oraz w imieniu Ministra Edukacji Narodowej złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Dyrektor wręczył również nagrody dla zasłużonych 
nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Życzenia w tym dniu złożył także Wójt Gminy Słupia p. Janusz Grabek, który wraz z wiązanką słów wręczył  bukiet kwiatów. Miłe 
słowa usłyszeliśmy również od przewodniczącej Rady Rodziców.