"ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW"
 kon1.JPG
 kon2.JPG
 kon3.JPG
 kon4.JPG
 kon5.JPG
 kon6.JPG
 kon7.JPG
 kon8.JPG
Copyright 2003 - 2006spslupia1
Corocznie od 7 lat organizowany jest w grudniu  naszej szkole konkurs plastyczny  Życie bez nałogów  czyli jak żyć zdrowo i szczęśliwie, który cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia. 

Nagrodzeni  uczestnicy konkursu:
Kategoria klas I  -  III 

I miejsce   Daria Szewczyk   (kl. III b) 
II miejsce   Michał Stępień  (kl. I) 
III miejsce   Sylwia Wylot (kl. III a) 
Kategoria klas  IV  -  VI 

I miejsce   Natalia Otczyk   (kl. IV a) 
II miejsce   Damian Pałka  (kl. IV a) 
III miejsce   Aleksandra Koprowska (kl. IV b) 
Czternaścioro dzieci otrzymało wyróżnienia. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupi.