DZIEŃ   
      BABCI   I   DZIADKA
bd1.JPG
bd2.JPG
bd3.JPG
 bd4.JPG
bd5.JPG
 bd6.JPG
 bd7.JPG
bd8.JPG
Copyright 2003 - 2006spslupia1
Dzisiaj jest Dzień Babci i Święto Dziadziusia. 
O tym dniu pamięta każda mała wnusia. 
My   wasi wnuczkowie   również pamiętamy. 
I swoim najbliższym życzenia składamy.  

 
Babcia i Dziadek to najbliższe dzieciom osoby. Chcąc im podziękować za miłość, troskliwość, wyrozumiałość i opiekę uczniowie klasy III a i III b 
pod opieką p. Marzeny Stradomskiej i p. Doroty Kowalik zorganizowali niezwykle gorące spotkanie  z babciami i dziadkami. Dzieci z głębokim 
przejęciem przygotowywały się do tego spotkania. Zaprezentowały pełne miłości i wdzięczności wiersze, piosenki i życzenia. Były również inscenizacje 
i różnorodne tańce. Na koniec dzieci zagrały na fletach i dzwonkach kilka utworów, a wśród nich tradycyjne  Sto lat  Własnoręcznie wykonały 
upominki, które  podarowały  swoim  gościom. Dziadkowie ciepło i tkliwie, a niekiedy ze łzą  w oku  przypatrywali się występom swoich wnucząt. Był 
to dla nich  na pewno przyjemne chwile, które na długo pozostaną w pamięci. Po części artystycznej wszystkich  obecnych zaproszono  na wspólny 
poczęstunek. Spotkanie to miało miły i rodzinny nastrój.